ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΤΜΗΜΑ Α

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,

Ελπίζω να είστε όλοι καλά και εσείς και οι οικογένειές σας.

Η διαδικτυακή διδασκαλία του μαθήματος θα διεξαχθεί και αυτή σε τμήματα. 
Το πρώτο μάθημα για το τμήμα Α θα γίνει την Παρασκευή 27/3/2020 στις 12:00-13:00 και στη συνέχεια θα τηρηθούν οι ώρες διαδασκαλίας που προβλέπονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Τον σύνδεσμο με τον οποίο πρέπει να συνδεθείτε θα τον βρείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο e-class.

Γιώργος Μανουσάκης