1η μέσω skype διάλεξη για το μάθημα Ειδικά Θέματα Διοίκησης Λειτουργιών.