Ανακοίνωση για το μάθημα : Εισαγωγή στο μάρκετινγκ

Την Τρίτη 03.03.2020 το μάθημα «εισαγωγή στο μάρκετινγκ» θα γίνει εκτάκτως στην αίθουσα ΠΑΜ 4.