Αναπλήρωση διάλεξης μαθήματος Στρατηγικό Μάρκετινγκ της 21/02

Κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές/τριες, η αναπλήρωση της αναβληθείσας διάλεξης της 21/02 του μαθήματος Στρατηγικό Μάρκετινγκ, θα πραγματοποιηθεί 28/02 12.00-15.00 στην ΠΑΜ5.