ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,

το εργαστήριο του μαθήματος "ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" του Α ΕΤΟΥΣ

θα διεξαχθεί σε 5 τμήματα. Ο χωρισμός γίνεται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.

Α ΤΜΗΜΑ: Όσοι φοιτητές έχουν αριθμό μητρώου που λήγει σε 0 ή 1 (Τετάρτη 9:30 - 10:30)

Β ΤΜΗΜΑ: Όσοι φοιτητές έχουν αριθμό μητρώου που λήγει σε 2 ή 3 (Τετάρτη 10:30 - 11:30)

Γ ΤΜΗΜΑ: Όσοι φοιτητές έχουν αριθμό μητρώου που λήγει σε 4 ή 5 (Τετάρτη 11:30 - 12:30)

Δ ΤΜΗΜΑ: Όσοι φοιτητές έχουν αριθμό μητρώου που λήγει σε 6 ή 7 (Τετάρτη 12:30 - 13:30)

Ε ΤΜΗΜΑ: Όσοι φοιτητές έχουν αριθμό μητρώου που λήγει σε 8 ή 9 (Τετάρτη 13:30 - 14:30)

Ο χωρισμός ισχύει και για τους φοιτητές των προηγούμενων ετών.

ΠΡΟΣΟΧΗ! 1) Δεν γίνεται δεκτή καμία αλλαγή τμήματος

                2) Λόγω μικρής διάρκειας του μαθήματος, δεν θα επιτραπεί η καθυστερημένη είσοδος στο εργαστήριο.

Ο υπεύθυνος του εργαστηρίου

Γιώργος Μανουσάκης