ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ :ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Το μάθημα της Τετάρτης 26/02/2020, 11:00-13:00, θα διεξαχθεί την Δευτέρα 24/02/2020, 19:30-21:30, στην ΠΑΜ15, λόγω έκτακτου κωλύματος του διδάσκοντα.