Ανακοίνωση για το μάθημα Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Οι διαλέξεις της κας Καραγιάννη στο Στρατηγικό Μάρκετινγκ θ' αρχίσουν από την εβδομάδα 24/02/02. Καραγιάννη Δέσποινα