ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΙ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΟΙ ΔΥΟ ΠΡΩΤΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (18.2 ΚΑΙ 25.2) ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΜ4 ΚΑΙ ΩΡΕΣ 10-1μμ.