Φροντιστήρια μαθήματος :"Τεχνικές Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων"

Το φροντιστήριο του Μαθήματος "Τεχνικές Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων" του Γ έτους θα ξεκινήσει την Παρασκευή 28/2/2020.

Γιώργος Μανουσάκης

Ε.ΔΙ.Π.