ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΙ

ΟΙ ΔΥΟ ΠΡΩΤΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (18.2 ΚΑΙ 24.2) ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΜ4  ΚΑΙ ΩΡΕΣ 10-1μμ.