ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΑΘΗΜΑ Α ΕΤΟΥΣ

Οι διαλέξεις του μαθήματος "Στατιστική των Επιχειρήσεων" του Α έτους θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 21/2/2020 με την Θεωρία.

Το φροντιστήριο και το εργαστήριο του μαθήματος θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα.

Οι διδάσκοντες