Ανακοίνωση για το μάθημα Δυναμικά Μαθηματικά Υποδείγματα του Α έτους

Η διεξαγωγή (διδασκαλία και εξέταση) του μαθήματος Δυναμικά Μαθηματικά Υποδείγματα θα πραγματοποιηθεί σε δύο τμήματα. Στο τμήμα (α) θα ενταχθούν οι φοιτητές των οποίων ο αριθμός μητρώου λήγει σε 1,3,5,7,9. Στο τμήμα (β) θα ενταχθούν οι φοιτητές των οποίων ο αριθμός μητρώου λήγει σε 0,2,4,6,8. Αλλαγή τμήματος δεν είναι δυνατή. Ο χωρισμός αυτός αφορά και τους φοιτητές παλαιότερων ετών. 

Οι διδάσκοντες