Ανακοίνωση για το μάθημα :Διαχείριση Τραπεζικού Κινδύνου ΒΑ_306

Την Πέμπτη 16/01/2020 θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος (ΒΑ_306) Διαχείριση Τραπεζικού Κινδύνου και Αγορές Παραγώγων (ΒΑ_306) στις 18.00-21.00 στην αίθουσα ΠΑΜ-5.

Γκίλλας Κων/νος