ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τετάρτη 8/1 10:00-12:00 στην ΠΑΜ 3.

Γ. Οικονομάκης