ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθούν 2 επιπρόσθετες ώρες μαθήματος στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: 12:00 – 14:00 στην ΠΑΜ 4.

Το μάθημα των ωρών 15:00 – 18:00 θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Γ. Οικονομάκης