Αναπλήρωση μαθήματος στο Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Την Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου, και ώρα 10:00 θα γίνει στην αίθουσα ΠΑΜ 5 αναπλήρωση της διάλεξης που αναβλήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Το θέμα της διάλεξης είναι το διαδικτυακό μάρκετινγκ για ξενοδοχεία.