Ανακοίνωση για το μάθημα:Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ

Στο μάθημα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ οι εργασίες δεν θα παρουσιαστούν.

Λεωνίδας Μαρούδας