ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ  ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-12-2019 ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑΣ .  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ  ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ.