ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ"

Το εργαστήριο του μαθήματος "Βάσεις Δεδομένων" που ήταν προγραμματισμένο για την Τρίτη 10/12/2019 δε θα πραγματοποιηθεί λόγω έκτακτου κωλύματος.
 Επίσης, δε θα πραγματοποιηθεί η αναπλήρωση που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 20/12/2019.
 Οι αναπληρώσεις των δύο εργαστηρίων θα γίνουν:
α) την Παρασκευή 10/01/2020
Τμήμα Α: 17:00-18:00
Τμήμα Β: 18:00-19:00
Τμήμα Γ: 19:00-20:00
Τμήμα Δ: 20:00-21:00
β) την Τρίτη 14/01/2020
Τμήμα Α: 12:00-13:00
Τμήμα Β: 13:00-14:00
Τμήμα Γ: 14:00-15:00
Τμήμα Δ: 15:00-16:00
Το εργαστήριο της Τρίτης 17/12 θα πραγματοποιηθεί κανονικά.