Ανακοίνωση για το μάθημα :Εισαγωγή στις Ποσοτικες Μεθόδους

Το μάθημα της Παρασκευής 6 /12 Εισαγωγή στις Ποσοτικες Μεθόδους δεν θα πραγματοποιηθεί. Η αναπλήρωση του θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.