Αλλαγή αίθουσας μαθήματος Εισαγωγή στους Η/Υ

Το μάθημα Εισαγωγή στους Η/Υ της 9ης Δεκεμβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί, την ίδια ώρα (12:00 - 14:00), στην αίθουσα ΠΑΜ4 αντί της ΠΑΜ15 λόγω χρησιμοποίησης της ΠΑΜ15 για ένα επιμορφωτικό σεμινάριο.