ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ 4ΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Καλούνται οι 4ετείς φοιτητές που επιθυμούν να έχουν παιδαγωγική επάρκεια να προέλθουν στο Σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 09/12/2019 στις 12.00 στην ΠΑΜ15.

Πρόσκληση