Ανακοίνωση για τα εργαστήρια στο μάθημα Εισαγωγή στους Η/Υ

Ήθελα να σας ενημερώσω ότι για τα εργαστήρια στις 5, 12, και 19 Δεκεμβρίου οι δύο τελευταίες ώρες (13:00 - 13:45 και 14:00 - 14:45) δεν θα πραγματοποιηθούν. Οι φοιτητές των ωρών αυτών κατανέμονται ως εξής:

Ώρα 10:00 - 10:45, οι ΑΜ από 1075074 έως και 1075114
Ώρα 11:00 - 11:45, οι ΑΜ από 1075115 έως και 1075364
Ώρα 12:00 - 12:45, οι ΑΜ από 1075365 έως και 1075711

Ζητώ συγγνώμη για τυχόν δυσκολίες που σας δημιουργεί η αλλαγή αυτή.

Γ. Σταματίου