ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ

Παρασκευή 13/12 , 15:00 - 17:00 , αίθουσα ΠΑΜ4

Ο διδάσκων

Οικονομάκης Γ.