ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ"

Το εργαστήριο του μαθήματος "Βάσεις Δεδομένων" που ήταν προγραμματισμένο για την Τρίτη 3/12/19 δε θα πραγματοποιηθεί λόγω έκτακτου κωλύμματος της διδάσκουσας. 
Η αναπλήρωσή του θα γίνει την Παρασκευή 20/12/19:
Τμήμα Α: 17:00-18:00
Τμήμα Β: 18:00-19:00
Τμήμα Γ: 19:00-20:00
Τμήμα Δ: 20:00-21:00