Ανακοίνωση για το μάθημα :Βάσεις δεδομένων

Το μάθημα την Δευτέρα 2/12 αναβάλλεται για την Παρασκευή 6/12 στις 12:00