Αναβολή μαθήματος: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι

Αύριο Τρίτη 26/11 το μάθημα ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι αναβάλλεται λόγω σοβαρού προσωπικού προβλήματος του διδάσκοντα. Η ύλη θα καλυφθεί σε επόμενη διάλεξη.