ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - Ε. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Για έκτακτο λόγο, τα μαθηματα της Τετάρτης 20/11 (Διοικητική Λογιστική) και Πέμπτης  21/11 (Φορολογική Λογιστική) αναβάλλονται.

Η αναπλήρωσή τους θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

Ο διδάσκων,

Ε. Αγγελόπουλος