Πρόοδος στο μάθημα Μαθηματικός Λογισμός

Η πρώτη πρόοδος στο μάθημα Μαθηματικός Λογισμός θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 19.00-20.00 στην αίθουσα ΠΑΜ 15 και θα αφορά την ύλη των 6 πρώτων μαθημάτων.