ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ  ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ  ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 30-10-2019 ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ  ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕ ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ .

 Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ 

Χ. ΤΣΕΝΕ