Ανακοίνωση κ. Γεωργόπουλου

Αγαπητές Φοιτήτριες-Αγαπητοί Φοιτητές

θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το αυριανό μάθημα Τρίτη 29/10 αναβάλλεται λόγω συνεδρίασης των καθηγητών του τμήματος.

Η ύλη του μαθήματος θα καλυφθεί σε επόμενο μάθημα.

Ο Διδάσκων

Καθ. Αντώνης Γεωργόπουλος