Αναβολή μαθήματος Διοικητική Λογιστική (09/10/19)

Λόγω της προγραμματισμένης εκδήλωσης υποδοχής των Α' ετών την ίδια ημέρα και ώρα, το μάθημα Διοικητική Λογιστική στις 09/10/2019 δεν θα πραγματοποιηθεί. Το μάθημα θα αναπληρωθεί σε νέα ημερομηνία κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.


Ο διδάσκων,
Ελευθέριος Αγγελόπουλος