Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου (Προπτυχιακό) με επιτηρητές