Ανακοίνωση για τα Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,

Σας ενημερώνω ότι η πλατφόρμα για το LAMS λειτουργεί κανονικά.Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν αποσταλεί με e-mail μέχρι τις 15 Ιουνίου.

Γιώργος Μανουσάκης