ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 04/06/2019 ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ LAMS). TA ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ.