Ανακοίνωση για το μάθημα :Επιχειρηματικό λογισμικό

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 04/06/2019 ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ, ΣΤΗΝ ΠΑΜ15 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00-21:00