ΟΜΑΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 04/06/2019