Ανακοίνωση για Εισαγωγή στον Τουρισμό και στην Τουριστική Οικονομία

Την Τρίτη 04/06, θα πραγματοποιηθεί συμπληρωματική διάλεξη στο μάθημα Εισαγωγή στον Τουρισμό και στην Τουριστική Οικονομία. Η διάλεξη θα γίνει 19:00-21:00 στην ΠΑΜ 4.