Ανακοίνωση για Μακροοικονομική

Την Πέμπτη 30/05, θα πραγματοποιηθεί συμπληρωματική διάλεξη στο μάθημα της Μακροοικονομικής. Η διάλεξη θα γίνει 12:00-14:00 στην ΠΑΜ 4.