Αναπλήρωση του μαθήματος :Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Αυτή την Πέμπτη (23/05/2019) θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος "Χρηματοοικονομική Διοίκηση" στην αίθουσα ΠΑΜ-15 και ώρα 15.00-18.00.