Ανακοίνωση για το μάθημα : Δημόσια Οικονομική

Την Τρίτη 21/5 στην αίθουσα ΠΑΜ5 και ώρα 10:00-12:00 θα πραγματοποιηθεί το μάθημα της Δημόσιας Οικονομικής. Επίσης το μάθημα της Δευτέρας θα γίνει κανονικά.

Ο διδάσκων

Οικονομάκης Γιώργος