ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Το μάθημα της Δημόσιας Οικονομικής δεν θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Απριλίου. Αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει την επόμενη ημέρα Τρίτη 16 Απριλίου από 10:00 έως 12:00 στην ΠΑΜ5.

Γ. Οικονομάκης