ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (Ορθή επανάληψη)

Το μάθημα «Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» της Δευτέρας 8/4, αναβάλλεται λόγω έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου. Θα αναπληρωθεί την Τρίτη 9/4, 17:00-19:00 στην ΠΑΜ4.

Β.Βουτσινάς