ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Την Παρασκευή 22/3/2019 το μάθημα Μικροοικονομική Ι δεν θα πραγματοποιηθεί. Η αναπλήρωση θα γίνει κατόπιν συννενοήσεως με τους φοιτητές.

Ο Διδάσκων

Αθανάσιος Τσαγκανός