ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Η διδασκαλία του προπτυχιακού μαθήματος " Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ " θα ξεκινήσει την Παρασκευή 22/3/2019.