ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Την Παρασκευή 15/3/2019 το μάθημα Μικροοικονομική Ι θα ξεκινήσει στις 13:30 αντί στις 12:00 λόγω της γενικής συνέλευσης των μελών ΔΕΠ του τμήματός μας.

Ο Διδάσκων

Αθανάσιος Τσαγκανός