ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Στις 12/3/2019 και ώρα 10:00 - 12:00  θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος Δημόσια Οικονομική στην ΠΑΜ 5.

Ο Διδάσκων

Οικονομάκης Γ.