ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 27/2/2019

Ήθελα να σας ενημερώσω ότι το προπτυχιακό μάθημα της Τετάρτης 27/2/2019 <<Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση>> αναβάλλεται λόγω απουσίας μου στο εξωτερικό.

Ζητώ συγγνώμη για τυχόν δυσκολία που αυτό σας προκαλεί.

Ο διδάσκων,

Γιάννης Σταματίου