ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μάθημα Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου μόνο για αυτή την Τετάρτη 20/2/2019 θα ξεκινήσει στις 13:00 αντί 12:00.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Τσαγκανός