ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 - 2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

 

Οι μόνες αλλαγές αφορούν:

1. Στο μάθημα Στατιστική των Επιχειρήσεων (Α έτος φροντιστήριο, νέες ώρες 12:00 - 14:00)
2. Στο μάθημα Τεχνικές Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων (Γ έτος εργαστήριο, νέα αίθουσα ΠΑΜ5)
3. Στο μάθημα επιλογής Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (νέα αίθουσα, ΠΑΜ4)
4. Στο μάθημα Erasmus Further Operational Research Techniques in Decision Making (νέα αίθουσα, ΠΑΜ5)